Rahvatants

Rahvatants

Naisrühm “Marike” treeb trenni Aruküla rahvamajas teisipäeviti kell 19.30- 21.00. Juhendaja Reet Hänikene. 

Segarahvatantsurühm “Lapulised” teevad trenni Aruküla rahvamajas pühapäeviti kell 18.00- 20.00. Juhendaja Reet Hänikene

Arukülas on läbi aegade tantsitud rahvatantsu. Segarühmal „Lapulised“ on seljataga juba 36 aastat, naisrühm „Marike“ on koos käinud 22 aastat. Osa on võetud kõikidest tantsupidudest nii vallas kui vabariigis, segarühm on olnud valitud Eestit esindama ka peaaegu kõikidel „Europeade“-idel (rahvusvahelised folkloorifestivalid). Pikka aega juhendas mõlemaid rühmi Aruküla rahvatantsu õpetaja Meeta Heinla, viimastel aastatel õpetab tantsusamme tema endine õpilane Reet Hänikene.
Trennid toimuvad kord nädalas alates oktoobrikuust; segarühmal pühapäeviti ja naisrühmal teisipäeviti. Hooaeg lõpetatakse suviste esinemistega valla üritustel ja kaugemalgi.

Aruküla naisrahvatantsurühm loodi 1983. aastal . Aastast 1994 kannab rühm nime “Marike” . Rühmas on 14 tantsijat vanuses 30-48. Meie repertuaaris on tantsud folkloorist lavatantsudeni. Osaletud on tantsupidudel ja loomulikult kõigil oma valla üritustel, pakutud külakosti sõprusvallas Norbergis (Rootsi)
“Marikest” kaunistavad Pühalepa rahvarõivad.

Rahvatantsurühmas “Lapulised” tantsib praegu 11 paari vanuses 26 – 60. “Lapulised” tegutseb Harjumaal Arukülas üle 38 aasta. Tantsime nii folkloorseid kui ka stiliseeritud tantse. Esineme peamiselt kohalikel üritustel. Oleme osalenud üleriigilistel tantsupidudel ja võtame osa ka väiksematest pidudest ning festivalidest nii Tallinnas kui mujal Eestis.
Oleme rõõmsameelne ja teotahteline seltskond. Veedame koos vaba aega – peame sünnipäevi, käime suusatamas, pereüritustel, suvistel väljasõitudel.

Kommenteerimine on suletud